1 op 1 coaching

Vergroot je Veerkracht

Het bewezen effectieve HeartMath® coachtraject ‘Vergroot je Veerkracht’ is geschikt als je met regelmaat veel aan je hoofd hebt, grote druk van buiten ervaart, niet goed kunt slapen en je vaak een gespannen, gejaagd en geïrriteerd of vermoeid gevoel ervaart.

  • 7 individuele coachsessies in een tijdsbestek van 2 à 3 maanden
    (7 x 1 uur)
  • Locatie: online
  • Inner Balance™ Trainer t.w.v. € 219,-
  • HeartMath® Werkboek ‘Werken aan Veerkracht’
  • Gevalideerde voor- en nameting door Onderzoeksbureau Soffos

Totaal: € 799,- excl. BTW  

Reduceren van stress

Met het ‘Vergroot je Veerkracht’ coachtraject leer je om beter om te gaan met hoge (werk)druk en stress. In dit individuele coachtraject gericht op het vergroten van veerkracht en reduceren van stress krijg je inzicht in jouw stressbronnen en energielekken en de lichamelijke en psychische effecten daarvan. De hartspecialist leert je HeartMath®  technieken die je op ieder moment van de dag kunt toepassen, waardoor je meer grip krijgt op je emotionele reacties. Deze effecten worden met behulp van biofeedback zichtbaar gemaakt.

Inner Balance™ Trainer

De Inner Balance™ Trainer is een app met een bluetooth sensor voor op je smartphone of tablet. Je ontvangt deze aan het begin van het traject. Met de Inner Balance™ Trainer wordt realtime zichtbaar wat de invloed van stress is op jouw hartritme. De Inner Balance™ Trainer blijft ook na het traject in jouw bezit, zodat je kan blijven oefenen met de sensor en app.

Managen van energiesystemen

Het coachtraject bestaat uit 7 sessies van een uur, verspreid over 2 tot 3 maanden. Bij aanvang van het traject ontvang je een gestructureerd en overzichtelijk werkboek. In de eerste sessie maakt de hartspecialist inzichtelijk waar je jouw energie inefficiënt gebruikt en wat daarvan de gevolgen zijn voor je stemming en gedrag. We brengen ook in kaart wat jou juist energie geeft en hoe veerkrachtig je dan bent. De hartspecialist geeft je dus inzicht in de manier waarop je jouw energie kunt managen. We starten ook meteen met de eerste HeartMath® technieken! Vooral vanuit ervaren en oefenen ontwikkel je gaandeweg hoe je jouw hartcoherentie positief kunt beïnvloeden.

Aan de slag met de hartspecialist

Na de eerste sessie stellen we doelen en met de HeartMath® technieken uit de sessies twee tot en met zes leer je om verbeteringen aan te brengen in jouw omgang met stresssituaties. We kijken naar grote en kleine stressbronnen, want veel kleine stressbronnen zijn net zo schadelijk als een grote stressvolle gebeurtenis. In de zevende en laatste coaching sessie maken we samen een persoonlijk actieplan. Dit actieplan zorgt er voor dat je alle geleerde technieken en toepassingen duurzaam integreert in je dagelijks leven.

Wat levert het op?

Analyse van de Stress Reductie Effectmeting onder meer dan 1100 HeartMath® coachtrajecten laat zien dat de stresssymptomen significant afnemen. Deelnemers aan het coachtraject geven aan dat zij zich meer ontspannen voelen, meer rust in hun hoofd hebben en zich meer gebalanceerd gedragen. Automatische stressreacties worden sneller herkend en de deelnemer gaat steeds vaker inzien dat er verschillende manieren zijn waarop je kunt reageren. De HeartMath® technieken die de deelnemer gaat leren met behulp van de Inner Balance™ Trainer kunnen hem of haar helpen weer sneller in balans te komen, direct in het moment zelf. Daardoor wordt het een stuk gemakkelijker om met de dagelijkse hectiek om te gaan, zowel werk gerelateerd als privé.

NB. Meerdere verzekeringsmaatschappijen (dit geldt o.a. voor het Zilveren Kruis) vergoeden deels of volledig het coachtraject ‘Vergroot je Veerkracht’.