de hartspecialist redt mensenlevens!

Roger Linger is oprichter van de hartspecialist. Het is zijn missie om als de hartspecialist zoveel mogelijk levens te redden! Het draait hierbij niet zozeer om de kwantiteit van leven, maar vooral om de kwaliteit.

Kracht van het menselijk lichaam

Roger studeerde in 2005 af als Bewegingswetenschapper. Sindsdien heeft hij in verschillende rollen en functies gewerkt. Of hij nu werkzaam was als onderzoeker, bewegingsagoog, docent of beleidsadviseur; (de kracht van) het menselijk lichaam stond en staat voor Roger altijd centraal.

Gecertificeerd HeartMath® trainer en coach

Vanuit zijn fascinatie voor het menselijk lichaam heeft Roger de opleiding tot trainer en coach aan het HeartMath® Institute Benelux gevolgd. In 2019 rondde hij deze af. Het gedachtegoed van HeartMath® is vertrekpunt voor de manier waarop de hartspecialist trainingen en coachtrajecten vormgeeft.

Roger is aangesloten bij een intervisiegroep van HeartMath® professionals die in Noord Nederland werkzaam zijn en ieder kwartaal bij elkaar komen om kennis en ervaring uit te wisselen.

De hartspecialist helpt

De hartspecialist traint en coacht organisaties, teams en individuen op basis van de wetenschappelijk onderbouwde HeartMath® technieken en toepassingen. De hartspecialist helpt om hartcoherentie te vergroten, zodat doelstellingen gerealiseerd worden. Teams werken beter samen en mensen ervaren minder stress en zijn beter in staat om hun emoties te reguleren. De kracht van het hart is ongekend; het voorstellingsvermogen voorbij!

Als bewegingswetenschapper heb ik altijd een fascinatie gehad voor het menselijk lichaam. Ik richtte me vooral op de fysieke veerkracht van het lichaam. Deze fysieke veerkracht stond vaak centraal in de onderzoeken die ik heb gedaan en de vakken die ik doceerde. Sinds ik gecertificeerd HeartMath® trainer en coach ben, weet ik dat het draait om veerkracht in balans. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel veerkrachtig!

drs. Roger Linger, bewegingswetenschapper, HeartMath® trainer en coach en oprichter van de hartspecialist.